Zamowienia publiczne - Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Idź do spisu treści

Menu główne


Przetargi
Zamówienia poniżej 30000 EURO
-
informacja ZS 2 ocieplenie i elewacja2014
- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
- oświadczenie dot. osób - załącznik nr 3
- przedmiar robót ZS 2 dach sali 2014
- przedmiar robót ZS 2 elew 2014
- wzór umowy - załącznik nr 6
- rysunki

Informacja ukazała się na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w dniu 28 V 2014 r.

Kraków, dn. 29 V 2014 r.

Pozycję 1.18 kosztorysu należy wycenić według przedmiaru dodatkowego ze względu na błąd w normie zużycia materiału w przedmiarze robót przekazanym  jako załącznik do postępowania. Właściwa norma zużycia płyty styropianowej to 0,12.
Dod przedmiar

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamówienia powyżej 14.000 EURO
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- fotmularz ofertowy - załącznik Nr 1
- oświadczenia wykonawcy - załącznik Nr 2
- oświadczenie  - załącznik Nr 3
- przedmiar robót - załącznik Nr 4
- specyfikacja techniczna - załącznik Nr 5
- wzór umowy - załącznik Nr 6
- informacja - załącznik Nr 7
- projekt - załącznik Nr 8
- rysunki

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 18 lipca 2013,
nr ogłoszenia 147105-2013Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamówienia powyżej 14.000 EURO
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- fotmularz ofertowy - załącznik Nr 1
- oświadczenia wykonawcy - załącznik Nr 2
- oświadczenie  - załącznik Nr 3
- przedmiar robót - załącznik Nr 4
- specyfikacja techniczna - załącznik Nr 5
- wzór umowy - załącznik Nr 6

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 15 czerwca 2012,

nr ogłoszenia 205960-2012

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej ofertyArchiwum


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego