Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie

Patron

Ksiądz Profesor Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej na Podhalu, dwa kroki, jak mawiał, od Dunajca. Jego rodzice (nauczyciele) kochali go bardzo. Nie przypuszczali, że w przyszłości poświęci się służbie bożej.

Po zdaniu tak zwanej dużej matury w nowotarskim liceum, zgodnie z wolą ojca, złożył papiery na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mimo że podjął już decyzję, że zostanie księdzem. W czasie nasilającej się stalinizacji Polski, podjęcie studiów teologicznych, wiązało się z utratą pracy przez jego rodziców. Jednak głos powołania był tak mocny, że w maju 1950 roku młody Józef zastukał do bramy Seminarium Duchownego w Krakowie. Pozostał nadal studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już na Wydziale Teologicznym. Całe swoje życie poświęcił Bogu, człowiekowi, nauce i filozofii. Od 1968 roku wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, był kierownikiem Katedry Filozofii Człowieka tej uczelni. Pracował również w PWST w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wchodził w skład redakcji: „Tygodnika Powszechnego” i wydawnictwa „Znak.”

Od początku swojej misji duszpasterskiej związał się z Krakowem, nie zapominając również o rodzinnym Podhalu. Był kapłanem, katechetą, kaznodzieją, rekolekcjonistą i nauczycielem dla wszystkich. Lubiły go dzieci, ceniła młodzież, ludzie prości i wykształceni. Ogromną popularnością cieszyły się jego „trzynastki” – msze dla krakowskiej inteligencji w kościele św. Anny oraz msze dla przedszkolaków w kościele św. Marka.

Obdarzony niezwykłym talentem obserwacji człowieka, życia i świata stworzył wspaniałe dzieła filozoficzne, w których pisze o wartościach etyczno - moralnych, humanistycznych i religijnych w wymiarze uniwersalnym i ponadczasowym. Jest autorem książek m.in. „Świat ludzkiej nadziei”, „Etyka Solidarności”, „Jak żyć?”, „Idąc przez puste Błonia”, „Historia filozofii po góralsku”.

I dziś, choć Go już nie ma wśród nas, bo odszedł na zawsze 28 czerwca 2000 roku pełnić swą służbę u Boga, jego prawda o człowieku, Bogu i świecie, przekazywana w sposób prosty i zrozumiały na zawsze będzie przenikać umysły ludzkie oraz wskazywać drogę tym, którzy nie potrafią się odnaleźć na krętych ścieżkach życia.

Sala im. ks. prof. Józefa Tischnera w naszej szkole

Historia

Zespół Szkół nr 2 pojawił się na krakowskiej mapie edukacyjnej w dniu 1 września 2010 roku w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

Zespół w dzisiejszej lokalizacji istnieje od 1995 roku, kiedy to decyzją Kuratora Oświaty w Krakowie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ul. Na Załęczu dołączono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 10 z ul. Grochowej. Obie szkoły miały za sobą bogate doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zawodów budowlanych i mechanicznych. Obie mogą pochwalić się długą historią swojej działalności. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 powstała 1 września 1966 roku jako szkoła przyzakładowa Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Krakbud,” a Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przekształcił się z Zasadniczej Szkoły Budowlanej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa, która powstała 1 września 1973 roku.

Zespół Szkół mimo zmian w systemie edukacji rozwija się bez przerwy, dopasowując się do potrzeb rynku edukacyjnego. W 1995 roku w skład Zespołu wchodziły: Szkoła Zawodowa i Wieczorowe Technikum Budowlane dla Dorosłych. W 1997 roku szkoła została poszerzona o Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące. Utworzono również dwie klasy Innowacji Pedagogicznej, w której uczniowie przez 2 lata realizowali program liceum ogólnokształcącego, a następnie podejmowali decyzję o dalszym kontynuowaniu nauki lub wybierali zawód i odbywali praktykę. Innowacja Pedagogiczna wdrożona w naszym Zespole w latach 1997 – 2001 wyprzedzała o kilka lat reformę edukacji zawodowej.

Kolejne lata przyniosły powstanie w ramach Zespołu:

 • Gimnazjum nr 51 (1.IX.1999 r.),
 • Liceum Ogólnokształcącego nr XXXVII oraz nowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 25,
 • Szkołay Podstawowej nr 8 (1.IX.2010 r.).

Młodzież uczy się (od października 2004 roku) w dwóch budynkach szkolnych: w budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 (budynek został przekazany naszemu Zespołowi w styczniu 2003 r.) i w budynku przy ul. Grochowej 23.

Od 2002 roku mamy status Szkoły Ćwiczeniowej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W uznaniu zasług w pracy z młodzieżą Zespół został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2003 roku szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom” . W roku szkolnym 2004/2005 - certyfikat „Cogito – szkoła ucząca myśleć”, a w 2005/2006 – pierwszy certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

Przez prawie 40 lat istnienia naszej szkoły, jej mury opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów. Jedni są już od dawna dorosłymi ludźmi, inni dopiero w tę dorosłość wchodzą. Ci najmłodsi ciekawie spoglądają przez pryzmat naszej szkoły na to, co ich czeka.

Nadanie Zespołowi w dniu 6 grudnia 2003 r. (w 30 rocznicę powstania), imienia człowieka tak mądrego i dobrego, jakim był ksiądz profesor Józef Tischner było zwieńczeniem wieloletniej pracy całej społeczności szkolnej. Słowa księdza prof. Józefa Tischnera: „Powołaniem człowieka jest tworzenie dobra” stały się mottem naszej szkoły. Wejście do Rodziny Szkół Tischnerowskich pozwala nam kontynuować wspaniałe idee naszego Patrona i krzewić je wśród młodzieży.

Grono pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkółmgr inż. Barbara Buczkowska
Zastępca Dyrektoramgr Anna Igar - Makowska
Edukacja wczesnoszkolnamgr Aneta Adamus
mgr Anna Bereźnicka
mgr Wioletta Głusek
mgr Katarzyna Gunia
mgr Monika Herdecka
mgr Katarzyna Jasiukajć
mgr Anna Styczeń
Język polski mgr Agnieszka Piskorska - Łuszczyńska
mgr Urszula Steinhof
mgr Edyta Wójcik
Język angielski mgr Justyna Bodek - Tucznio
mgr Monika Kosoń - Sawicka
mgr Adriana Pabich
Język niemieckimgr Monika Sienkiewicz
Historia, Historia i społeczeństwo mgr Bożena Królczyk - Kurdas
Wiedza o społeczeństwiemgr Bożena Królczyk - Kurdas
Matematyka mgr Ewelina Dranka
mgr inż. Angelika Kozak
Natalia Wojdyr
Fizykamgr Bogusław Stach
Chemiamgr Halina Seweryn
Geografiamgr Aneta Adamus
Informatyka, Zajęcia komputerowemgr Halina Seweryn
Religia ks. mgr Sławomir Kuśmierz
ks. mgr Maciej Rutkowicz
Biologia, Przyrodamgr Marta Seweryńska
Plastykamgr Agnieszka Podyma
Muzykamgr Mirela Zięcina
Wychowanie do życia w rodziniemgr Agnieszka Podyma
Wychowanie fizyczne mgr Zenon Grymek
mgr Elżbieta Wolska
mgr Mirela Zięcina
Zajęcia techniczne, Technikamgr Bogusław Stach
Zajęcia artystyczne mgr inż. Angelika Kozak
mgr Agnieszka Podyma
Taniecmgr inż. Angelika Kozak
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Grzegorz Węglarski
Doradztwo zawodowemgr Monika Sienkiewicz
Nauczyciel bibliotekarzmgr Barbara Heksel
Pedagog szkolnymgr Anna Igar - Makowska
Psycholog szkolnymgr Beata Klimek
Oligofrenopedagog, terapeuta behawioralnymgr Mariola Ziółko
Logopedamgr Urszula Steinhof
Nauczyciele świetlicy mgr Żaneta Grodowska
mgr Aneta Adamus
mgr Anna Bereźnicka
mgr inż. Barbara Buczkowska
mgr Wioletta Głusek
mgr Magdalena Gotfryd
mgr Katarzyna Gunia
mgr Monika Herdecka
mgr Anna Igar - Makowska
mgr Katarzyna Jasiukajć
mgr inż. Angelika Kozak
mgr Katarzyna Kruk
ks. mgr Maciej Rutkowicz
mgr Halina Seweryn
mgr Marta Seweryńska
mgr Monika Sienkiewicz
mgr Anna Styczeń
mgr Elżbieta Wolska
mgr Mariola Ziółko

Aktualny harmononogram konsultacji (dyżurów nauczycielskich) dla rodziców

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

DATAWYDARZENIE
03.09 Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2018/2019
03.09 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1 - 4 szkoły podstawowej
05.09 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 5 - 8 szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych
12.10 Akademia z okazji Święta KEN oraz Ślubowanie Pierwszoklasistów
22.10 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas 1 - 4 szkoły podstawowej
24.10 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas 5 - 8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
02.11 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
05.12 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 5 - 8 szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych
06.12 Dzień Patrona
10.12 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1 - 4 szkoły podstawowej
23.12 - 31.12 Przerwa świąteczna
07.01 Termin wystawiania ocen na koniec I okresu
09.01 Konferencja klasyfikacyjna
09.01 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 5 - 8 szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych
14.01 - 25.01 Ferie zimowe
28.01 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1 - 4 szkoły podstawowej
11.03 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas 1 - 4 szkoły podstawowej
13.03 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas 5 - 7 szkoły podstawowej oraz zebrania z Rodzicami uczniów klas: 8ap, 3a, 3b gimn
10.04 - 12.04 Egzamin gimnazjalny
15.04 - 17.04 Egzamin po 8 klasie
18.04 - 23.04 Przerwa świąteczna
02.05 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
15.05 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 5 - 7 szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych
20.05 Zebrania z Rodzicami uczniów klas klas 1 - 4 szkoły podstawowej
12.06 Termin wystawiania ocen na koniec roku
14.06 Konferencja klasyfikacyjna
21.06 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Witryna internetowa Rady Rodziców dostępna jest pod adresem:
https://sites.google.com/view/radarodzicowzs2

Kontakt e-mail: rada.rodzicow.zs2krakow@gmail.com

W dniu 22 września 2017 roku na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18 wybrano Prezydium składające się z następujacych osób:

 • Przewodniczący: Grzegorz Lichoń
 • Zastępca ds. Przedszkola: Barbara Urban
 • Sekretarz: Justyna Hołda
 • Zastępca ds. Klas I-IV Szkoły Podstawowej: Barbara Krupa
 • Skarbnik: Jakub Jamrozik
 • Zastępca ds. Klas V-VII Szkoły Podstawowej: Elżbieta Nawrot
 • Zastępca ds. Gimnazjum: Beata Jachimczak

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 19.09 br. odbyło się pierwsze powakacyjne zebranie Rady Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas. Wybraliśmy nowe Prezydium na rok 2016 / 2017 i tak:

 • PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: Grzegorz Lichoń (SP kl. 2b)
 • ZASTĘPCY:
  • Jakub Jamrozik (SP kl. 3a)
  • Edyta Wiśniowska (kl. I gimnazjum)
  • Urszula Bednarczyk Kędzierska (gr. III przedszkole)
  • Beata Kozaczka (SP kl. 3b)
  • Barbara Urban (gr. II przedszkole)
 • SEKRETARZ: Agata Marcinkowska (SP kl. 4a)
 • SKARBNIK: Justyna Hołda (SP kl. 5a)
 • KOMISJA REWIZYJNA:
  • Ryszard Pytel (SP kl 2a) - przewodniczący
  • Kalina Bałaga Nowak (gr. IV przedszkole) - zastępca

Spotkanie Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2015 / 2016

 • Przewodniczący: Jakub Jamrozik
 • Z-ca przewodniczącego: Anna Łyżwa
 • Z-ca przewodniczącego: Iga Czerwińska
 • Sekretarz: Justyna Hołda
 • Skarbnik: Katarzyna Rudek

Uchwała Nr 1/2015-2016 Rady Rodziców z dn. 03.11.2015 r.
Uchwała Nr 2/2015-2016 Rady Rodziców z dn. 03.11.2015 r.

Spotkanie Rady Rodziców

W poniedziałek 21 września o godz. 18.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Goszczyńskiego 44) odbędzie się zebranie Rady Rodziców przeznaczone obowiązkowo dla Trójek Klasowych. W związku z wyborem Rady Rodziców prosimy o poważne potraktowanie tematu i obecność.

Spotkanie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 14 maja o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy także osoby zainteresowane sprawami szkoły.

Spotkanie Rady Rodziców

W środę 15.04 o godz. 17.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Goszczyńskiego 44 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Zapraszamy nie tylko przedstawicieli trójek klasowych, ale także wszystkie osoby chcące się zaangażować w sprawy szkoły.

Spotkanie Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2014 / 2015

 • Przewodnicząca: Agnieszka Lasota (kl 3a)
 • Z-ca przewodniczącej: Dominik Niemiec (kl 1b)
 • Z-ca przewodniczącej: Agata Marcinkowska (kl 2a)
 • Sekretarz: Renata Sas Dyrba (kl 1a)
 • Skarbnik: Anna Wajda (przedszkole)

Zapisy

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/18

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2017/2018 zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

Warto zobaczyć: