Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie

Aktualności

„Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”

„Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu” to temat ogólnopolskiego konkursu grafiki komputerowej. Do udziału w tym konkursie zapraszamy uczniów klas I – VIII. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22.

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Wydrukowaną pracę, kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgodę przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych osobowych należy przekazać do nauczyciela informatyki do dnia 12 października 2020 r. W tym dniu prace uczniów zostaną przesłane do Organizatora konkursu.

Szanowni Państwo

Szanowni Rodzice,
z wielką przyjemnością witam Państwa w nowym roku szkolnym. Obecna sytuacja, spowodowana pandemią koronawirusa, sprawiła, że nie mogłam powitać Państwa osobiście w murach naszej szkoły. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mogła spotkać się z Państwem podczas planowanych zebrań. Pomimo obostrzeń, z jakimi spotykamy się na co dzień, pragnę Państwa poinformować, że szkoła została przygotowana do zajęć w taki sposób, aby każdy uczeń czuł się w niej bezpiecznie i komfortowo. Bardzo proszę śledzić wpisy na stronie szkoły. Specjalnie dla Państwa powstanie zakładka Dla Rodzica, gdzie będą zamieszczane ważne informacje.

Dołożę wszelkich starań, aby nasza współpraca przebiegała w atmosferze życzliwości i wyrozumiałości. Zapraszam Państwa do włączania się w życie szkoły i podejmowania trudu odpowiedzialności za naszą szkołę.

Informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 pełnię dyżur dyrektorski w każdy piątek od godz. 15:00 do 17:00, pozostając do Państwa dyspozycji. Jednocześnie informuję, że nastąpiły zmiany w planie lekcyjnym. Na stronie internetowej naszej szkoły jest już opublikowany nowy plan lekcji, który obowiązuje od 14 września 2020 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
Sylwia Czekaj

Aktualizacja podziału godzin

Od poniedziałku 14 września obowiązuje zaktualizowany plan lekcji.

Konkursy dla uczniów klas 4-8

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w wybranych konkursach przedmiotowych. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem.

Harmonogram konkursów i akademii 2020/2021

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyłam procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19, które zostały umieszczone na stronie internetowej. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do szkoły.  


Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 8 od 1 września 2020 r.

x x

Harmonogram rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 klasy I - III

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 klasy IV - VIII

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zapisu dziecka na obiady

Zgody - szkoła

Wyprawka pierwszoklasisty

Wyprawka pierwszoklasisty 2020/2021