Archiwum - Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Idź do spisu treści

Menu główne

Zamówienia poniżej 14 000 EUR
-  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formularz ofertowy -  załącznik Nr 1
- oświadczenia wykonawcy -  załącznik Nr 2A i 2B
-  umowa
-  przedmiar robót - malowanie sali gimnastycznej

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2011-07-14, nr ogłoszenia 200720 - 2011

Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej ofertyZamówienia poniżej 14 000 EUR
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formularz ofertowy - załącznik Nr 1
- formularz ofertowy - załącznik Nr 1A
- oświadczenia wykonawcy - załącznik Nr 2A i 2B
- umowa
- przedmiar robót harcówka i szatnia
- przedmiar robót izolacja

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2011-06-24, nr ogłoszenia 171040 - 2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamówienia powyżej 14 000 EUR
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2
- umowa
- przedmiar robót

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2010-10-12, nr ogłoszenia 283305 - 2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamówienia powyżej 14 000 EUR
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2
- umowa
- przedmiar robót
- uzupełnienie do przedmiaru robót

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2010-07-21, nr ogłoszenia 193869 - 2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamówienia powyżej 14 000 EUR
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- do SIWZ oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2
- wzór umowy
- przedmiar robót - parkiety 2010 wycena
- uzupełnienie do przedmiaru robót

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2010-06-17, nr ogłoszenia 173064 - 2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamówienia do 14 000 EUR
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- załącznik nr 1
- załącznik nr 1A
- załącznik nr 2
- wzór umowy
- przedmiar robót - pustaki szklane
- przedmiar robót - remont posadzki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego